A legjobb felhasználói élmény érdekében, webáruházunk cookie-kat használ. Részletes információ Elfogadom

Tiszteletben tartjuk, és elkövetünk mindent személyes adatai védelmének érdekében. Ezen az oldalon választ kaphat arra, hogy a http://www.divatekszershop.hu (Továbbiakban: szolgáltató) hogyan dolgozza és használja fel személyes adataidat. Különös lépéseket teszünk annak érdekében, hogy csak olyan információkat használjunk fel, amelyek az Adatvédelemi követelményeknek megfelelnek.

Adatkezelés megnevezése: webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó kezelése, üzemeltetése, hírlevélküldés, marketing célú adatkezelés. Regisztrált tagok rendeléséhez, valamint hírlevélhez történő tárolásra.

1.Az adatkezelő személye:

Név: Varga Ildikó egyéni vállalkozó

Weboldalcím: www.divatekszershop.hu

Székhely és levelezési cím: 5700 Gyula, Kaffka Margit u. 8/b

Telefonszám: +36 20/ 618 5400

E-mail cím: divatekszershop@gmail.com

Adószáma: 60404053-1-24

Adatkezelési nyilvántartási szám:   NAIH-60515/2012

2. A kezelt személyes adatok köre

Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

  • felhasználónév,
  • saját e-mail cím,
  • jelszó,
  • számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
  • szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám),
  • telefonszám

Regisztráció során nem kötelezöen kitöltendő adatok: 

  • Felhasználó neme,
  • Felhasználó születési dátuma

A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.

3.Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

3.1. Az adatkezelésre a www.divatekszershop.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
3.2.Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, ha a felhasználó feliratkozott hírlevélre, akkor hírlevél küldés és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
3.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.
3.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.
3.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.