A legjobb felhasználói élmény érdekében, webáruházunk cookie-kat használ. Részletes információ Elfogadom

(1) Ha a Feltételek bármelyik rendelkezését valamely jogszabály, hatósági előírás vagy választott bíróság érvénytelennek nyilvánítja, a felek megegyeznek az ilyen rendelkezésnek egy olyan új rendelkezéssel való helyettesítéséről, amely megfelel a Felek eredeti üzleti céljának, a Feltételek további rendelkezései pedig változatlanul hatályban maradnak.


(2) A Feltételek tárgyát képező bármilyen jogról történő kifejezett lemondás, illetve valamely ilyen jog azonnali gyakorlásának eredménytelen volta nem jelenti az adott jogról történő végleges, illetve folyamatos lemondást, és nem ad alapot ilyen joglemondás feltételezésére.


(3) A jelen Feltételekben foglalt joglemondások és felelősségi korlátozások sérelme nélkül, a portál tulajdonosai ellen semmilyen személy nem állhat elő követeléssel, vagy eljárással, kivéve, ha az ilyen eljárás vagy követelés elindításáról a tulajdonost írásban értesítik 1 (egy) éven belül azt követően, hogy az eljárás oka először felmerült.


(4) A Feltételekben meghatározott olyan jogok és kötelezettségek, melyek természetüknél fogva tovább élnek, a Feltételek hatályának megszűnése után is változatlanul hatályban maradnak.